Gdynia plus

Gdynia – aura, klimat oraz atrakcje
Strefa klimatyczna, w jakiej leży Gdynia, oznaczana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość powiązana jest z faktem, że klimat ma zarówno cechy morskie, jak oraz kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, że podwyższają, a także obniżają temperaturę atmosfery w tej miejscowości, co jest niebanalnie przeróżne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub też upust temperatury ma dokładny związek z dominującą porą roku i odpowiednio od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, które cechują się gigantycznym nasłonecznieniem – więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w naszym kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Konsultując klimat Gdyni, należałoby też nadmienić o wilgotności. Bowiem oraz te wartości charakteryzują się tym, iż są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgotnością charakteryzuje się miesiąc czerwiec. W tym przypadku omawiana wartość sięga 74%.